Bilet miesięczny ulgowy

Informacja dla uczniów, studentów, nauczycieli i innych osób
(dla wszystkich, którzy kupują bilety miesięczne z ulgą ustawową)

Uprzejmie informujemy naszych pasażerów, że zakup biletu miesięcznego ulgowego wymaga wyrobienia uprzednio spersonalizowanej karty elektronicznej. Każdy pasażer, który zamierza nabyć ulgowy bilet miesięczny, powinien dokonać wcześniej formalności, koniecznej do wydania indywidualnej eKarty. Aby tego dokonać należy pobrać z naszej strony internetowej formularz, wypełnić go czytelnie i zwrócić do kierowcy. Przygotowanie karty trwa zwykle do 7 dni. Gotowe karty odbiera się w autobusie na właściwej linii. Karta służyć będzie do kupowania biletów miesięcznych zgodnie z zakodowanymi na niej informacjami, poprzez przyłożenie jej do kasy fiskalnej w autobusie. Karta będzie pozwalała na zakup biletu jedynie na trasę, na którą będzie przygotowana (zaprogramowana). Karta może służyć pasażerowi przez czas nieokreślony pod warunkiem, że nie będzie przerwy pomiędzy zakupami biletów miesiecznych dłuższej niż 99 dni. W przeciwnym wypadku karta traci ważność i aby ponownie służyła musi wrócić do naszej firmy w celu jej zaprogramowania. Potwierdzeniem posiadania ważnego biletu miesięcznego nadal są paragony z kas fiskalnych, drukowane w momencie zakupu biletu. Pasażerowie, poza eKartą, zobowiązani są do posiadania podczas jazdy paragonu i domunentu tożsamości uprawniającego do określonej ulgi.

Wydanie eKarty wiąże się z pobraniem od Pasażera kaucji w wysokości 10 zł brutto.

Dziękujemy Państwu za współpracę i korzystanie z naszych usług.

Regulamin korzystania z eKarty >
Pobierz formularz >